ENGLISH  אודותינו عنا  שירותים خدمات  
 

 

 

 

 

 

"אני מאמין" בית ספרי

 

כללי

בית הספר "יד ביד- גשר על הואדי" הינו בית ספר ערבי – יהודי משותף שנועד לבנות גשרים בין התלמידים ובין משפחות וקהילות ערביות ויהודיות באיזור כולו. בית הספר הינו חלק ממערכת החינוך הממלכתית בארץ .בית הספר פועל באחריות משרד החינוך, עמותת יד ביד – המרכז לחינוך דו לשוני בישראל והמועצה המקומית כפר קרע .

בית הספר הינו בית ספר צומח מגן חובה ועד כיתה י"ב הפועל לאורו של ה"אני מאמין" הערכי הבית ספרי .

 

 

 

 

אני מאמין ערכי

בית הספר שואף לחנך לאורם של ערכי אנוש הומניסטיים כגון : כבוד הדדי , שוויון בין בני אדם , שוויון ערך האדם , יושר , צדק , אמון בין בני אדם וסובלנות.

בית הספר מחנך לדיאלוג פתוח כדרך חיים הוגנת להתמודדות עם קונפליקטים, מצבי משבר ואי הבנות. דיאלוג הבנוי על הקשבה לזולת והבנת הצרכים של הזולת.

מערכים אלה נובעת הכרה וקבלה של השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת של כל אדם ועם. כמו כן נובעת מכאן הכרה בזכויותיהם של כל אדם וקבוצה לשוויון, חירות וחופש ביטוי .

בית הספר מכיר בצורך לשמירה על זהותו וייחודו של כל אדם כאדם וכשייך לקבוצה ולאום .

בית הספר מחנך ללמידה לעומק של שתי התרבויות , הערבית – פלסטינית, מוסלמית ויהודית – ישראלית תוך הכרה בשוני ובייחוד ותוך חיזוק הערכים המשותפים .

בית הספר מחנך לערכים דמוקרטים הכוללים פיתוח חשיבה עצמאית ביקורתית כלפי כל נושא מבלי לקבל דבר כמובן מאליו .

 

 
קישוריםבי"ס יד ביד - גשר על הואדי
مدرسة يد بيد- جسر على الوادي
טל. 04-6358060
פקס.04-6354268
מייל של בית הספר- giser@handinhand.org.il
כתובת הדוא"ל של מנהל האתר giserhih@gmail.com
מספר כניסות לאתר : 201443
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס אתרנט * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *